התחבר


הרשם | שחזר סיסמא
 

זכויות וחובות בעלי רכבים בהגיעם לטיפול במוסך מורשה

טסט לרכב

כל המוסכים המורשים מחויבים לעבוד עפ"י כללים ומוסכמות של אינטראקציה בין המוסך לבעל הרכב. אך רוב בעלי הרכבים אינם מודעים לכללים אלו ולא פעם נוצרים חילוקי דעות ומצב של חוסר שביעות רצון מהשרות הניתן במוסך. מסיבה זו הרכבנו כאן רשימה של כללים ומוסכמות שיעזרו לבעלי רכבים להבין את התנאים להם מתחייבים שני הצדדים כאשר ניגשים לקבל טיפול במוסך.

מוסכים מורשים הם מוסכים עם רישיון כחוק מטעם משרד התחבורה

דבר ראשון, לפני שמכניסים את הרכב למוסך, רצוי לברר כי הוא מורשה בחוק וחבר באגוד המוסכים. מדוע? כי אז תדע שהמוסך עובד תחת פיקוח של משרד התחבורה ופועל על פי החוקים והתקנות שנקבעו. בצורה זו תוודא שרכבך יטופל במקצועיות וביעילות גבוהה מאד, יתרה מכך, במידה ויהיו בעיות תוכל לפנות אל גופים אלו.

כללי הזמנת תיקון ממוסך

כאשר אתה מכניס רכב למוסך, חבות עליך חובות וזכויות, בהזמנת הטיפול מפורטים פרטי הטיפול, שלבי הטיפול ופרטי המכונית עליה הוזמן השירות.

מרכיבי העלות שבה מחויב הלקוח

העלות הכוללת מורכבת מחישוב העבודה + עלות חלקים בתוספת מע"מ כחוק.

  • חשוב לדעת: במקרה בו מחיר התיקון (עבודה וחלפים) יוצא מעל 20% מהמפורט בהזמנה – על המוסך לקבל הסכמה מהלקוח לביצוע העבודה הנוספת לפני שהוא ממשיך לעבוד.

אחריות לחפצים במכונית בזמן הטיפול

כאשר אתה מכניס רכב למוסך, עליך להוציא מהרכב את חפציך שאינם חלק מהרכב. המוסך אינו אחראי לנזק או אובדן שנגרם לחפצים אלו, אלא אם זה נגרם על ידי רשלנות מצד המוסך.

האם צריך לשלם מקדמה?

בעל רכב שמכניס כבו לטיפול מתחייב מול המוסך לשלם לפי הזמנת השירות את סכום הטיפולים, חומרים שירותי מוסך ייחודיים וחלקי חילוף שהוזמנו, התשלום נעשה בהתאם לתנאי התשלום שקבע המוסך. במקרה של חלקי חילוף רשאי המוסך לדרוש תשלום מקדמה כתנאי לביצוע העבודה.

הוצאת רכב בתום טיפול במוסך

על הלקוח להוציא את רכבו תוך שלושה ימים לאחר שקיבל הודעה מהמוסך על סיום ביצוע הטיפולים ברכב ולאחר ששילם את חשבונו.

זכויות וחובות נוספים

  • המוסך רשאי למסור את הרכב או חלק ממנו לתיקון ו/או התאמה לבתי מלאכה אחרים המורשים כחוק ולפי שקול דעתו הבלעדי של המוסך.
  • בעל רכב שלא הגיע לאסוף את רכבו לאחר שלושה ימים מתום העבודה על הרכב, המוסך רשאי לחייבו בדמי אחסון.
  • מוסך רשאי לעכב שחרור רכבך במידה ולא נפרע התשלום בהתאם לחוק חוזה הקבלנות
  • במקרים בהם יתגלו לקויים על הלקוח להודיע למוסך על הליקויים, על מנת לאפשר למוסך לתקן אותם ולפעול בהתאם להוראותיו (ע"פ חוק חוזה הקבלנות).
  • נהיגה ברכב בזמן טיפול – כאשר אתה מוסר רכבך לטיפול במוסך, אתה למעשה מייפה את כוחו של בעל המוסך ועובדיו לנהוג ברכבך לצורך בדיקות  או העברות לעבודות חוץ. המוסך אינו ראשי להשתמש ברכב לצרכים פרטיים.
  • במידה והתעוררו חילוקי דעות בין בעל הרכב והמוסך לגבי הטיפול שבוצע ברכב ניתן להביא את הנושא לבוררות בפני הועדה הטכנית של אגוד המוסכים.

לקריאה נוספת על זכויות וחובות נוספים, הינך מוזמן לעבור לעמוד הבא באתר הילוך שישי – רשת מוסכים ומרכזי שירות הגדולה בישראל.

תגובות

תגובות